050 33 66 03           info@brondel.be

        

PAUL BRONDEL

Paul Brondel is vennoot van het advocatenkantoor Brondel.

 

EXPERTISE

Paul Brondel heeft meer dan 40 jaar ervaring in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en het verkeersrecht, waarbij hij zowel de belangen behartigt van de verzekeringsmaatschappijen als van hun verzekerden.

Daarnaast is hij zeer beslagen in het burgerlijk recht onder meer door zijn grondige kennis van het algemeen verbintenissen- en contractenrecht.

Ook is hij zeer vertrouwd met het bouw- en vastgoedrecht en invorderingen.

Met zijn jarenlange ervaring heeft hij een zeer ruime ervaring opgebouwd op het vlak van adviesverlening, minnelijke geschillenregeling en geschillenbeslechting.   

 

LOOPBAAN

Paul Brondel studeerde rechten aan de Universiteit Gent en behaalde in 1976 zijn licentiaatsdiploma met onderscheiding en startte zijn professionele loopbaan als advocaat in 1976 aan de balie van Brugge.

Hij was jarenlang lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Brugge.

Hij is plaatsvervangend Politierechter bij de Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Hij doceerde lange tijd het vak schade- en schadeloosstelling aan de Stageschool West-Vlaanderen.

Hij is houder van een getuigschrift “bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken”, waardoor hij een strafprocedure voor het Hof van Cassatie mag voeren. 

BANK INFORMATIE

​Kantoorrekening
BE 41 6301 5274 1010

​Derdenrekening
BE 54 6301 5501 9597

KBO 0442.897.050