050 33 66 03           info@brondel.be

        

JULIE BRONDEL

 

EXPERTISE 

Julie Brondel legt zich toe op het bouw- en vastgoedrecht met een bijzondere aandacht voor de redactie van overeenkomsten, adviesverlening en geschillenbeslechting in het kader van aanneming en huur. Ook is zij zeer vertrouwd met overheidsopdrachten voor aanneming van werken.

Daarnaast beschikt zij over de nodige deskundigheid op het vlak het handels- en economisch recht in de ruime zin, onder meer op het vlak van algemene factuur- en verkoopvoorwaarden, betalingsachterstand en invorderingen, insolventieprocedures, vennootschapsrecht alsook consumentenrecht.

Zij is verder ook actief in de materie van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en het verkeersrecht.

 

LOOPBAAN

Julie Brondel is sedert 2016 werkzaam bij het advocatenkantoor Brondel. Zij startte in 2011 haar loopbaan als advocate aan de balie van Brussel bij het kantoor Janson Baugniet, waar zij zich toelegde op handels- en economisch recht met focus op invorderingen, gerechtelijke reorganisatie en consumentenwetgeving. Daarna vervoegde zij de afdeling aannemings- en aansprakelijkheidsrecht van het kantoor Curia, waar zij kleine en grote bouw- en vastgoedondernemingen adviseerde en bijstond in geschillen over uiteenlopende onderwerpen rond overheidsopdrachten, aanneming en huur.  

Zij behaalde in 2011 haar diploma Master in de rechten aan de KU Leuven met grote onderscheiding.  

Voordien behaalde zij met onderscheiding haar diploma van licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen eveneens aan de KU Leuven in 2007. In 2017 behaalde zij met grote onderscheiding een postgraduaat vennootschapsrecht aan de Vives Business School te Brugge. 

BANK INFORMATIE

​Kantoorrekening
BE 41 6301 5274 1010

​Derdenrekening
BE 54 6301 5501 9597

KBO 0442.897.050