050 33 66 03           info@brondel.be

        

ERELOON & KOSTEN
 

​Wij streven naar een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en hechten veel belang
aan transparantie over de aangerekende erelonen en kosten.

 

Onze erelonen en kosten worden steeds besproken bij een eerste contact, zodat u van in het begin een zicht krijgt op de kostprijs voor de behandeling van uw dossier.

Het ereloon wordt meestal berekend aan de hand van het aantal gepresteerde uren, op basis van een uurtarief dat onder meer bepaald wordt in functie van:

  • ​de moeilijkheidsgraad;
  • de beroepservaring;
  • de complexiteit;
  • de tijdsdruk;
  • de materie.
     

Het overeengekomen ereloon kan worden verhoogd in functie van het bekomen resultaat met een "succes fee".

Gerechtskosten en uitgaven aan derden (zoals kosten van gerechtsdeurwaarders, griffie, gerechtsdeskundigen, vertalers en openbare instanties) worden ofwel rechtstreeks betaald door de cliënt dan wel door ons voorgeschoten en aan kostprijs doorgerekend.

​Naast het ereloon wordt ook nog een vergoeding aangerekend voor de kantoorkosten. Onder de kantoorkosten wordt onder meer verstaan: de opening van het dossier, dactylografie, kopijen en scans, uitgaande telefoons, aangetekende zendingen, financiële verrichtingen.
 

BANK INFORMATIE

​Kantoorrekening
BE 41 6301 5274 1010

​Derdenrekening
BE 54 6301 5501 9597

KBO 0442.897.050